Polyteks Arıza Bildirim ve Periyodik Bakım Portalı • * Proje gizliliği nedeni ile demo proje bile olsa 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • ** Farklı platformlarda (pc/mobil) farklı sayfaların örnek kullanımı ve sayfa görselleri ilgili projeden alınmıştır.
 • *** Tüm çalışmalarımız firma talepleri dikkate alınarak, firma dilinde konuşulan tanımlara, alışık oldukları sisteme uyum sağlayacak biçimde, görsel ve yazılım çalışmalarımız yapılmaktadır.

Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. firmasına özel olarak bu proje gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında  arıza bildirimleri, arıza müdahale  ve periyodik bakım/kalibrasyon takibi dijital ortamda sürdürelebilir ve yönetilebilir olarak hazırlanmıştır.

Bu proje ile mekanik enerji ve üretim birimleri arasında arıza süreci yönetilebilir ve mekanik enerji bölümü için ISO ve firma içi hafıza için gerekli envanter bakım/kalibrasyon takibi dijital olarak takip edilebilir duruma getirmiştir.

Dijital dönüşüm ile birlikte arıza bildirim ve müdahale süreleri mühendislik standartlarında kayıt altına alınmıştır. Arızanın giderilmesi için gereken kullanılan sarf malzeme, arıza sorumlusu ve arızanın hikayesi kayıt altına alınarak firma hafızası güçlendirilmiştir.

Bakım/kalibrasyon takibi ve bir sonraki bakım planı, dönemsel bakım planları dijital ortamda saklanmış ve takip edilmektedir.

Firma İhtiyaçları;

 • Arıza bildirim ve müdahale süreçlerinin dijital ortamda takip edilmesi
 • Makine/envanter sicil bilgilerinin dijital ortamda saklanması
 • Sarf malzeme tüketimi takibi
 • Ambar bilgi durumu
 • Bakım / Kalibrasyon Takibi

dsm Çözümleri ve Proje Uygulaması;

ARIZA

 1. Arıza hikayesi oluşturma(arıza başlangıcından arıza giderilmesine kadar tüm süreçler)
 2. Makine/envanter sicil bilgi ve dijital dosya arşivi
 3. Kullanılan ERP programına entegre sarf tüketimi ve ambar bilgi takibi
 4. Makine-Arıza ve Arıza-sıklık Analizi
 5. Bölüm bazında arıza müdahale analizi
 6. Genişletilmiş özel arıza raporlamaları

BAKIM / KALİBRASYON

 1. Makine/Envanter periyodik bakımların planlanması, uygulanması ve kullanılan sarf malzemelerin takibi
 2. Takvim üzerinden takipli bakım planlarının oluşturulması ve denetlenmesi
 3. Bakım/kalibrasyon bildirim ve aksiyon alınması
 4. Bölüm/Makine/Ekipman / Talimat bazlı yapılmış/yapılacak operasyonların takibi
 5. Genişletilmiş; liste ve/veya takvim matris gösterimli özel raporların oluşturulması


Proje uygulama ve çözümlerimizi belirlediğimiz plana göre zamanında ve ihtiyaçlarını tam karşılayabilecek şekilde tamamladık.


TOP